ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

wd-1

Οι στατικές ιστοσελίδες είναι απλά HTML έγγραφα (σελίδες). Μπορούν να περιέχουν κείμενα, εικόνες, υπερσυνέσμους (links) π.χ. μενού επιλογών και άλλα στοιχεία καθώς και κινούμενα στοιχεία όπως Flash και Java ή Java Scripts.

Ο όρος «στατική» δεν αναφέρεται σε κάποιο είδος κίνησης (animation), αλλά στην μονιμότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Δηλαδή, για μία στατική ιστοσελίδα το περιεχόμενο είναι δεδομένο κάθε φορά που εμφανίζεται.

Για να αλλάξει το περιεχόμενό της στατικής ιστοσελίδας, θα πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή της, δηλαδή, δεν διαθέτει ειδική περιοχή διαχείρισης του περιεχομένου της (administration area) όπως κάποιο CMS.

Μία στατική ιστοσελίδα, είναι κατάλληλη κυρίως για μικρές παρουσιάσεις στις οποίες σπάνια θα χρειαστεί κάποια μελλοντική αλλαγή στο περιεχόμενό της ή προσθήκη επιπλέον περιεχομένου. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πιο πρακτική η χρήση δυναμικών ιστοσελίδων (CMS).

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

wd-2

Στις δυναμικές ιστοσελίδες, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, αποθηκεύεται και αντλείται δυναμικά από μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων (π.χ. MySQL), ενώ διαθέτουν εκτός από το frontend (user interface) και το backend (administration area) μέσω του οποίου γίνεται εύκολα η διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Έτσι συνολικά η web εφαρμογή συναντάται συνήθως ως CMS (content managment system), δηλαδή σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ή ακόμα και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων είναι προφανώς πιο πολύπλοκη από τις απλές στατικές ιστοσελίδες, και ο βαθμός δυσκολίας τους εξαρτάται φυσικά από τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που περιλαμβάνει η εκάστοτε web εφαρμογή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Είναι οι δυναμικές ιστοσελίδες που απευθύνονται σε ένα ειδικό επαγγελματικό κλάδο.

Στις περισσότερες από αυτές στην σελίδα διαχείρισης περιεχομένου, υπάρχει μία εξειδικευμένη εφαρμογή (πρόγραμμα) η οποία διαχειρίζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. (πχ Έμποροι αυτοκινήτων με ειδική διαχείριση των αυτοκινήτων, Μεσίτες ακινήτων με ειδική διαχείριση των ακινήτων κλπ)

Οι ιστοσελίδες αυτές απαιτούν ειδικές γνώσεις διαχείρισης από άτομα τα οποία γνωρίζουν πρώτα απ όλα το αντικείμενο της εργασίας τους και μετά τη διαχείριση της ιστοσελίδας τους.
Για τον λόγο αυτό η Target Point παρέχει και ειδική εκπαίδευση στα στελέχη και τον ιδιοκτήτη τέτοιων ιστοσελίδων.

Εκτός από τα παραπάνω υπάρχει και ειδική μέριμνα στην προβολή αυτής της ιστοσελίδας έτσι ώστε να εμφανίζονται τα αυτοκίνητα ή τα σπίτια από μόνα τους στις μηχανές αναζήτησης (δηλαδή αν κάποιος ψάχνει ένα αυτοκίνητο το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα και όχι τον συγκεκριμένο έμπορο η ιστοσελίδα να εμφανιστεί στις μηχανές αναζήτησης).

.

wd-3